top of page

PCB

PCB i byggnader och produkter

 

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara – stabila – innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor.

De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

PCB i byggnader

Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)

Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till.

Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer. Läs mer om vår tjänst inom PCB sanering i Stockholm.

Har du frågor eller funderingar om PBC?


Ring oss på 08 - 579 70 621 eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Thanks! Message sent.

bottom of page