top of page

PCB Sanering Stockholm

PCB (polyklorerade bifenyler) används i ett brett spektrum av industriella och kommersiella tillämpningar såsom kylvätskor i elektriska transformatorer, lätta förkopplingar och kondensatorer. PCB har erkända hälsorisker som cancerframkallande toxiner som har skadliga biverkningar, särskilt på hud, njurar, lungor, samt reproduktions- och immunsystemet.

Rivout Sanering förstår riskerna med PCB förekomst i bostäder eller på arbetsplatser. Med stor expertis i att identifiera och säkert hantera lagring och bortskaffande av PCB-innehållande material, är vi starkt utrustade för att säkerställa att alla dessa material hanteras säkert och i strikt överensstämmelse enligt gällande miljöbestämmelser.

I mer än 15 år har Rivout Sanering tillhandahållit PCB Sanering i Stockholm för både privatkunder och företag, med en gemensam nämnare - lyckade resultat utan någon negativ miljöhändelse! Varför anlita någon annan för att hantera och bortskaffa detta svåra och mycket reglerade avfallsmaterial?

Faktum är att när du anlitar Rivout Sanering för en PCB sanering i Stockholm har du odiskutabelt anställt en av de absolut bästa inom branschen. Varmt välkommen att kontakta våra PCB-förstörelsespecialister för att boka in en gratis utvärdering på plats. Du kan känna dig trygg med att Rivout Sanering kommer att säkerställa en komplett och effektiv PCB sanering, garanterat!

Har du frågor om PBC Sanering?


Ring oss på 08 - 579 70 621 eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Thanks! Message sent.

LÄNKAR

Asbest-föreskrifter (pdf)
Riskeliminering Asbest
Förberedelse inför inspektion (pdf)
bottom of page